Upoznajte naš timDKC Farah - jer moja koža to sam ja
Prof. dr. sci. med. Edin Suljagić
Dermatovenerolog

Omar Suljagić
Doktor
Jasna Elesković
Poslovna tajnica
Selma Smajlović
Tajnica
Blaženka Ivanović-Bosankić
Kozmetičarka
Meliha Lukanović
Kozmetičarka
Meliha Čehajić
Kozmetičarka
Merima Saletović
Kozmetičarka
Indira Baručić
Kozmetičarka
Sanela Čatibušić
Kozmetičarka
Radmila Andrić
Kozmetičarka
Amra Bajrić
Kozmetičarka
Amra Avdić
Kozmetičarka
     
Suada Nurkanović
Domaćica
Ismira Berberović Malkočević
Kozmetičarka - EC Sarajevo
 Azra Čavić
Kozmetičarka - EC Sarajevo
Munevera Pavica
Kozmetičarka - EC Sarajevo
     
Ermina Alić
Kozmetičarka - EC Sarajevo