BIOGRAFIJA

Edin Suljagić rođen je 22.11.1962. god. u Tuzli gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet završio je u Tuzli 1988. god. u redovnom roku sa prosječnom ocjenom 9,31 kao najbolji student generacije. Pripravnički liječnički staž odrađuje u UKC-u Tuzla. Dr. Edin Suljagić je upisao postdiplomski studij 1989. god. i u martu 1993. god. odbranio je magistarski rad pod nazivom “Učestalost i distribucija tumora kože”. Specijalizaciju uspješno polaže u martu 1997. god. i od tada se počinje baviti korektivnom dermatologijom na Odjelu za medicinsku kozmetologiju Klinike za kožne i spolne bolesti UKC-a Tuzla. Tokom specijalizacije više puta boravi na stručnom usavršavanju na najpoznatijim evropskim dermatovenerološkim klinikama.

Doktorsku disertaciju pod nazivom “Uticaj psihičkih faktora na nastanak i tok psoriasis vulgaris” odbranio je 28 maja 1999. god.. Prateći evropske kongrese drmatovenerologa učestvuje na brojnim kongresima (Zagreb, Opatija, Cavtat, Ljubljana, Rogaška Slatina, Ženeva, Minhen, Budimpešta, Pariz, London, Trst, Prag, Firenca, Barcelona, Regensburg, Insbruck....) Dobitnik je brojnih nagrada za najbolje prezentacije. Tokom 2002. god. boravio je više puta na Klinici za plastičnu hirurgiju i Klinici za kožne i spolne bolesti Kliničko bolničkog centra u Ljubljani na usavršavanju za primjenu botulinusnog toksina (BOTOX) za dermatološke indikacije. Na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Tuzli biran je 1999 god za docenta, a u martu 2010 godine za vanrednog profesora. Profesor je i na katedri za dermatovenerologiju na Visokoj zdravstvenoj školi. Član je federalne Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz dermatovenerologije te komisije za odbranu magisterija i doktorske disertacije.

Osnivač je i utemeljitelj Dermatološko kozmetičkog centra Farah koji je sa radom počeo 1998. god. Pored vlastite edukacije posebnu pažnju poklanja edukaciji osoblja Dermatološko kozmetičkog centra Farah tako da sa sigurnošću možemo reći da je u Dermatološko kozmetičkom centru Farah uposleno najeduciranije osoblje iz oblasti kozmetologije.

2001. god. aktivno počinje da se bavi primjenom lasera u dermatologiji. Među prvima u regiji primjenjuje najnovije tehnologije i spoznaje iz područja dermatovenerolodije, estetsko – korektivnih zahvata i primjene lasera. Do danas je bio na brojnim usavršavanjima iz oblasti laserske dermatologije u poznatim europskim klinikama u Trstu, Pragu, Roterdamu... i kontinuirano provodi daljnje usavršavanje. Trenutno je njegov Dermatološko kozmetički centar Farah najkompletnije opremljeni laserski centar na Balkanu.

Uvođenjem prvog lasera - Mediostar lasera za trajno odstranjivanje nepoželjnih dlačica 2001 god. Dr. Suljagić je počeo suradnju sa njemačkom tvrtkom Asclepion - evropskim liderom u proizvodnji lasera za primjenu u dermatovenerologiji. Do 2011. god. nabavio je još 9 lasera tako da je njegov DKC Farah pored Trsta i Praga postao referentni centar za edukativne treninge iz oblasti dermatovenerologije i dermatohirurgije. Odajući priznanje upornom radu, velikom broju klijenata i fascinantnim rezultatima, njemačka tvrtka Asclepion u DKC Farah svake godine planira i realizira niz vrlo uspješnih edukativnih treninga doktora iz šire regije za rad na laserima, a glavni edukator je prof. Suljagić.

Prof. Suljagić piše i objavljuje članke te odgovara na pitanja čitatelja u najtiražnijim bosanskohercegovačkim dnevnim novinama (AVAZ) kao i mnogim drugim. Do sada su njegovi tekstovi objavljeni u mnogim novinama, magazinima i tjednicima – AVAZ, AZRA, GRACIJA, MAGAZINE, TUZLANSKI LIST, CHIC, CAFFE NOVINE...

Sudjelovao je kao gost u većini radiopostaja u Bosni i Hercegovini. Na televiziji je kao gost sudjelovao u slijedećim emisijama: Jutarnji programi regionalnih televizija, Zabranjeni forum, Nedjeljnji kolaž i ostali kolažni programi i mnoge emisije vezane za teme iz oblasti kako klasične dermatovenerologije tako i noviteta u estetsko korektivnoj, posebno u laserskoj dermatologiji i ostalim brojnim emisijama.

Misija rada i života prof. Edina Suljagića je apsolutno zadovoljni klijent kojem može pružiti rješenje dermatološkog problema u skladu sa svim pravilima i mogućnostima moderne dermatovenerologije.