Upoznajte naš timDKC Farah - jer moja koža to sam ja
Prof. dr. sci. med. Edin Suljagić
Dermatovenerolog

Omar Suljagić
Doktor
Jasna Elesković
Poslovna tajnica
Selma Smajlović
Tajnica
Blaženka Ivanović-Bosankić
Kozmetičarka
Meliha Čehajić
Kozmetičarka
Merima Saletović
Kozmetičarka
Indira Baručić
Kozmetičarka
Sanela Čatibušić
Kozmetičarka
Radmila Andrić
Kozmetičarka
Amra Bajrić
Kozmetičarka
Amra Avdić
Kozmetičarka
Suada Nurkanović
Domaćica
     
Ismira Berberović Malkočević
Kozmetičarka - EC Sarajevo
Ermina Alić
Kozmetičarka - EC Sarajevo
 Azra Čavić
Kozmetičarka - EC Sarajevo
Munevera Pavica
Kozmetičarka - EC Sarajevo